Q賺歡迎您!請登錄|免費注冊
2018.11.2日數據《Q檬掛機》工資結算明細
本期共發放:1100.49758元    發放時間:2018-11-03 18:18提示:以下數據為本期的結算記錄,請大家核對,如有錯誤的地方,請聯系網站客服進行糾正解決。
任務名稱 工號 本期數據 本期夜班 價格(元) 會員名 等級/返傭比 任務工資 全班獎 夜班獎 實發工資
Q檬掛機 TM-102890 7021450 0 1/萬 dwq***s 黃金/105% 737.25225元 0元 0元 737.25225元
Q檬掛機 TM-57956 1796276 0 1/萬 qqq***3 黃金/105% 188.60898元 0元 0元 188.60898元
Q檬掛機 TM-90643 702816 0 1/萬 don***0 黃金/105% 73.79568元 0元 0元 73.79568元
Q檬掛機 TM-40852 322829 0 1/萬 din***3 普通/100% 32.2829元 0元 0元 32.2829元
Q檬掛機 TM-63330 220130 0 1/萬 don***0 黃金/105% 23.11365元 0元 0元 23.11365元
Q檬掛機 TM-117897 133464 0 1/萬 wzl***l 普通/100% 13.3464元 0元 0元 13.3464元
Q檬掛機 TM-66911 49812 0 1/萬 cty***x 普通/100% 4.9812元 0元 0元 4.9812元
Q檬掛機 TM-83775 43263 0 1/萬 wcb***k 黃金/105% 4.542615元 0元 0元 4.542615元
Q檬掛機 TM-40933 42641 0 1/萬 l18***0 黃金/105% 4.477305元 0元 0元 4.477305元
Q檬掛機 TM-60439 35900 0 1/萬 z22***7 普通/100% 3.59元 0元 0元 3.59元
Q檬掛機 TM-14829 31441 0 1/萬 ZQ1***7 普通/100% 3.1441元 0元 0元 3.1441元
Q檬掛機 TM-57505-3130 25497 0 1/萬 sno***1 黃金/105% 2.677185元 0元 0元 2.677185元
Q檬掛機 TM-35945 12848 0 1/萬 ynm***x 黃金/105% 1.34904元 0元 0元 1.34904元
Q檬掛機 TM-97305 11409 0 1/萬 Dee***g 普通/100% 1.1409元 0元 0元 1.1409元
Q檬掛機 TM-113514 9350 0 1/萬 qq8***7 普通/100% 0.935元 0元 0元 0.935元
Q檬掛機 TM-113533 6049 0 1/萬 時***忘 普通/100% 0.6049元 0元 0元 0.6049元
Q檬掛機 TM-105396 5475 0 1/萬 奈***仙 黃金/105% 0.574875元 0元 0元 0.574875元
Q檬掛機 TM-111680 5665 0 1/萬 lin***8 普通/100% 0.5665元 0元 0元 0.5665元
Q檬掛機 TM-10879 4691 0 1/萬 可***愛 普通/100% 0.4691元 0元 0元 0.4691元
Q檬掛機 TM-43752 3812 0 1/萬 izo***r 普通/100% 0.3812元 0元 0元 0.3812元
Q檬掛機 TM-94929 3511 0 1/萬 zsz***3 普通/100% 0.3511元 0元 0元 0.3511元
Q檬掛機 TM-78009 3028 0 1/萬 kai***6 普通/100% 0.3028元 0元 0元 0.3028元
Q檬掛機 TM-93651 2752 0 1/萬 瘋***咭 普通/100% 0.2752元 0元 0元 0.2752元
Q檬掛機 TM-65885 1765 0 1/萬 lon***1 普通/100% 0.1765元 0元 0元 0.1765元
Q檬掛機 TM-40284 1639 0 1/萬 czx***8 普通/100% 0.1639元 0元 0元 0.1639元
Q檬掛機 TM-45993 1527 0 1/萬 gua***1 普通/100% 0.1527元 0元 0元 0.1527元
Q檬掛機 TM-64093 1163 0 1/萬 zmx***8 普通/100% 0.1163元 0元 0元 0.1163元
Q檬掛機 TM-12 1004 0 1/萬 燦***河 普通/100% 0.1004元 0元 0元 0.1004元
Q檬掛機 TM-50441 787 0 1/萬 yux***e 普通/100% 0.0787元 0元 0元 0.0787元
Q檬掛機 TM-37093 783 0 1/萬 lin***k 普通/100% 0.0783元 0元 0元 0.0783元
Q檬掛機 TM-119534 770 0 1/萬 賺***限 普通/100% 0.077元 0元 0元 0.077元
Q檬掛機 TM-97840 753 0 1/萬 abc***8 普通/100% 0.0753元 0元 0元 0.0753元
Q檬掛機 TM-47310 627 0 1/萬 guy***2 普通/100% 0.0627元 0元 0元 0.0627元
Q檬掛機 TM-119620 582 0 1/萬 LL9***5 普通/100% 0.0582元 0元 0元 0.0582元
Q檬掛機 TM-118534 556 0 1/萬 天***機 普通/100% 0.0556元 0元 0元 0.0556元
Q檬掛機 TM-86214 540 0 1/萬 pan***4 普通/100% 0.054元 0元 0元 0.054元
Q檬掛機 TM-112557 524 0 1/萬 sky***y 普通/100% 0.0524元 0元 0元 0.0524元
Q檬掛機 TM-106058 522 0 1/萬 DJA***8 普通/100% 0.0522元 0元 0元 0.0522元
Q檬掛機 TM-110594 439 0 1/萬 ssh***k 普通/100% 0.0439元 0元 0元 0.0439元
Q檬掛機 TM-70530 433 0 1/萬 a96***5 普通/100% 0.0433元 0元 0元 0.0433元
Q檬掛機 TM-65922 427 0 1/萬 黎***妍 普通/100% 0.0427元 0元 0元 0.0427元
Q檬掛機 TM-22424 419 0 1/萬 sky***n 普通/100% 0.0419元 0元 0元 0.0419元
Q檬掛機 TM-27420 329 0 1/萬 yzn***l 普通/100% 0.0329元 0元 0元 0.0329元
Q檬掛機 TM-119666 316 0 1/萬 joa***g 普通/100% 0.0316元 0元 0元 0.0316元
Q檬掛機 TM-119338 308 0 1/萬 zhs***i 普通/100% 0.0308元 0元 0元 0.0308元
Q檬掛機 TM-76196 241 0 1/萬 gua***r 普通/100% 0.0241元 0元 0元 0.0241元
Q檬掛機 TM-116036 204 0 1/萬 jsz***g 普通/100% 0.0204元 0元 0元 0.0204元
Q檬掛機 TM-62358 200 0 1/萬 星***7 普通/100% 0.02元 0元 0元 0.02元
Q檬掛機 TM-63567 146 0 1/萬 liu***s 普通/100% 0.0146元 0元 0元 0.0146元
Q檬掛機 TM-63424 116 0 1/萬 lgl***y 普通/100% 0.0116元 0元 0元 0.0116元
Q檬掛機 TM-118771 96 0 1/萬 wat***8 普通/100% 0.0096元 0元 0元 0.0096元
Q檬掛機 TM-88582 74 0 1/萬 依***子 普通/100% 0.0074元 0元 0元 0.0074元
Q檬掛機 TM-115650 29 0 1/萬 wuy***a 普通/100% 0.0029元 0元 0元 0.0029元
Q檬掛機 TM-119635 28 0 1/萬 a14***5 普通/100% 0.0028元 0元 0元 0.0028元

手机nba主题火箭